Menú

Arts plàstiques i disseny

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
Els cicles d'arts plàstiques i disseny ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Per accedir als cicles de grau mitjà cal estar en possessió del Graduat en Ensenyament Secundari, o equivalent, i acreditar les aptituds necessàries superant una prova o un curs d'accés.

Per accedir al cicles de grau superior cal estar en possessió del Títol de Batxiller, o equivalent, i acreditar les aptituds necessàries superant una prova o un curs d'accés. En cas d'accedir-hi des del Batxillerat Artístic no és necessari fer la prova.

Més informació de les proves.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals:
· Art floral
· Arts aplicades a la indumentària
· Arts aplicades al llibre
· Arts aplicades al mur
· Arts aplicades de l'escultura
· Ceràmica artística
· Circ
· Comunicació gràfica i audiovisual
· Disseny d'interiors
· Disseny industrial
· Esmalts artístics
· Joieria d'art
· Teatre
· Tèxtils artístics

Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d'un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en l'especialitat corresponent. Aquest títol obre les portes a estudis universitaris.

Música, teatre i dansa
Els estudis de música i dansa poden ser de diferents nivells: els ensenyaments no reglats, que s'imparteixen en escoles de música, els ensenyaments professionals i els ensenyaments artístics superiors.

Les escoles de música i dansa imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten als alumnes una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica de la música o la dansa. Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

Si un alumne que cursa l'ESO o el batxillerat i simultàniament estudis de música o dansa en una escola autoritzada pot demanar una reducció d'hores lectives.

Ensenyaments professionals de música
Aquests ensenyaments proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per estudis superiors. Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el títol professional de música en l'especialitat cursada.

· Instruments de l'orquestra
· Instruments polifònics
· Instruments de la música moderna i el jazz
· Instruments de la música antiga, excepte orgue
· Instruments tradicionals
· Àrea de cant


Ensenyaments professionals de dansa
Aquests ensenyaments proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la dansa, orientant-los i preparant-los per estudis superiors. Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el títol professional de dansa de l'especialitat cursada.

· Dansa clàssica
· Dansa contemporània
· Dansa espanyola

Arts escèniques
Els cicles formatius d'arts escèniques ofereixen formació professional en l'àmbit dels oficis de les arts del circ, de les tècniques d'actuació i de les tècniques de direcció coral, i capaciten per a la incorporació al mercat laboral en una professió concreta.
S'hi treballen les tècniques, la sensibilitat artística, la cultura escènica i musical, la creativitat i la capacitació per a la incorporació al món laboral amb autonomia. Són títols propis de la Generalitat de Catalunya, pioners a tot l'Estat i, per aquesta raó, no tenen validesa acadèmica, però sí laboral en l'àmbit de Catalunya.

Ensenyaments Superiors de música, dansa i teatre.
Els requisits d'accés són tenir el batxillerat o estudis equivalents, i superar una prova d'accés segons l'especialitat a la que es vol accedir. No obstant això, per a les persones aspirants que tinguin vint anys complerts i no hagin superat el batxillerat o els estudis equivalents, s'organitza una prova d'accés específica per demostrar la possessió d'aptituds i d'habilitats per cursar amb aprofitament els estudis de l'especialitat escollida.

Ensenyaments superiors de música
Aquests ensenyaments tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements propis de la música en les diferents especialitats. Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l'especialitat corresponent adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

· Interpretació
· Composició
· Direcció
· Musicologia
· Pedagogia
· Sonologia

Ensenyaments superiors de dansa
Aquests estudis tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals que dominin els coneixements i habilitats propis de la dansa en l'especialitat corresponent. Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l'especialitat corresponent adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

· Pedagogia de la dansa
· Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa


Art dramàtic
Els ensenyaments superiors d'art dramàtic tenen com a objectiu general la formació qualificada de professionals en els àmbits de la interpretació, la direcció d'escena i dramatúrgia, i l'escenografia. Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és un títol superior de l'especialitat corresponent adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

· Interpretació
· Escenografia
· Direcció d'escena i dramatúrgia

Ensenyaments Superiors
En l'àmbit de les arts plàstiques i el disseny hi ha uns ensenyaments superiors adaptats a l'espai europeu d'ensenyament superior que equival, a tots els efectes, a un grau universitari. Comprenen un total de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre cursos.

Conservació i Restauració de Béns Culturals
Els culturals són ensenyaments superiors amb les les especialitats següents: béns arqueològics, pintura, escultura i document gràfic.

Ensenyaments de disseny 
Són ensenyaments superiors amb les especialitats següents: disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de producte i disseny de moda.

Els requisits d'accés són tenir el batxillerat o estudis equivalents, i superar una prova d'accés segons l'especialitat a la que es vol accedir. No obstant això, per a les persones aspirants que tinguin vint anys complerts i no hagin superat el batxillerat o els estudis equivalents, s'organitza una prova d'accés específica per demostrar la possessió d'aptituds i d'habilitats per cursar amb aprofitament els estudis de l'especialitat escollida.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord