Menú

Beques per estudiar a l'estranger

BEQUES BATXILLERAT A L'ESTRANGER

Existeix un cercador de beques de tot el món i la UE, tant per batxillerat, com universitat i doctorats: https://scholarshipportal.com/

1r DE BATXILLERAT AL CANADÀ O ESTATS UNITS 

El programa de Beques de la Fundació Amancio Ortega convoca beques dirigides a estudiants de 4t d'ESO de centres espanyols, per a estudiar Primer de Batxillerat a un High School a Canadà o Estats Units el proper curs escolar. 

El programa té l'objectiu de facilitar l'aprenentatge de l'anglès i la immersió a la cultura estrangera a joves d'instituts i escoles espanyoles durant 1 any acadèmic. L'alumnat seleccionat conviurà amb una família d'acollida i cursarà el Grau 11 (equivalent a 1r de Batxillerat). La beca cobreix el 100% dels serveis necessaris per a realitzar el curs: viatge, taxa d'escolarització, convalidació d'estudis, allotjament i manutenció amb la família d'acollida, assegurança mèdica i d'accidents, i suport continu durant els deu mesos de l'estada.

https://becas.faortega.org/

info@becas.faortega.org 

 

BATXILLERAT INTERNACIONAL A COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO

La Fundació Comité Español de los Colegios del Mundo Unido obre cada any la convocatòria de places (amb beca total o parcial, o sense beca) per estudiar els dos cursos del Batxillerat Internacional en els centres d'aquesta organització. 

El nombre de beques convocades podrà variar en funció dels patrocinadors aconseguits al tancament de la convocatòria, que (juntament amb les aportacions familiars) permeten que els alumnes espanyols puguin anar als Colegios del Mundo Unido. 

Bases, requisits i procés: http://www.colegiosmundounido.es/convocatorias/ 

UWC Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 

Tel: 34 91 702 24 24

info@colegiosmundounido.es

http://www.colegiosmundounido.es/becas-y-plazas/

 

BEQUES USA iEduex (International Education Exchange) 

iEduex és una agència especialitzada en educació internacional que dissenya i gestiona Programes Escolars Internacionals per a estudiants de 8 a 18 anys, per a estudiar durant un any escolar a l'estranger. 

Concretament, iEduex convoca unes beques privades que permeten a joves estudiants d'entre 15 i 18 anys i mig cursar un any escolar als Estats Units en un High School públic amb un visat d'estudiant J-1. 

Per poder participar-hi, els estudiants no han d'haver finalitzat els seus estudis de secundària, i en funció de la nota mitjana que tinguin podran rebre la beca completa o parcial. Hi ha serveis inclosos dins del programa, però d'altres, com les despeses del viatge o l'assegurança mèdica, els ha de cobrir la família. 

www.ieduex.com/es/programa-becas/

 

BEQUES EUROPA

Iniciativa promoguda pel Banco Santander i la Universitat Francisco de Vitoria, en la qual se seleccionen alumnes preuniversitaris perquè comparteixin un viatge per Europa visitant les principals universitats i participant en un programa de conferències i trobades amb professionals del món acadèmic, polític i cultural, combinant amb activitats d'oci i culturals.

Hi poden participar joves de 1r de batxillerat, i el procés de selecció té diverses fases.

https://www.becaseuropa.es/

 

AFS INTERCULTURA

Beques adreçades a estudiants d'entre 14 i 18 anys per anar a estudiar a 35 llocs diferents durant l'ESO i/o el Batxillerat. De 2 a 10 mesos. Requisits: no haver suspès cap curs escolar. Ofereixen dos tipus de beques:

-Beques diversitat: beca parcial.

-Beques Peace: beca que cobreix la totalitat de l'estada.

https://www.afs-intercultura.org/

BEQUES BATXILLERAT A L'ESTRANGER

BEQUES FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'ESTRANGER

BEQUES ERASMUS PLUS PER A FORMACIÓ PROFESSIONAL

Són beques de pràctiques que subvenciona la UE per estudiants. 

Per als estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, hi ha una dotació econòmica d'uns 1.100-1.400 € mensuals, i pels estudiants de cicle superior, la quantitat és de 300-400 € mensuals.

L'aportació econòmica de les beques cobreixen 3 mesos de l'estada. 

L'ajuda s'ha de tramitar a través del centre on estiguis estudiant.

Al portal Xarxa FP trobaràs informació sobre les beques de mobilitat que ofereix el programa Erasmus Plus per a estudiants de cicles formatius.

 

FP DUAL

En el cas de què vagis a cursar una FP Dual a algun país europeu, existeixen ajudes econòmiques per a preparar-te prèviament en l'idioma del país de destí, per al trasllat, allotjament etc.

L'organització que fa d'intermediària entre la persona participant i l'empresa/institut on anirà a estudiar i treballar és la que explicar quines ajudes hi ha, ja que a vegades la pròpia empresa que contracta l'estudiant també cobreix les despeses de lloguer i manutenció.

Bridge4Mobility (Talents for Europe) i FP Dual amb Connectum ofereixen anar a fer FP Dual a Europa (TFE a Àustria i Connectum a Alemanya)  en diversos sectors com l'hosteleria, la geriatria i treballs tècnics.

Connectum: FP Dual a Alemanya, o s'estudia i a la vegada es realitzen pràctiques en empreses del sector. Cal tenir entre 18 i 35 anys, amb titulació d'ESO, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà. La beca cobreix l'idioma, el trasllat, l'homologació. L'estada d'aquests estudis i pràctiques pot ser d'entre dos anys i mig i tres anys.

Talents for Europe: pots cursar un cicle de grau mitjà o superior a Àustria. Cal tenir entre 18 i 35 anys. Les branques més demandades són l'hostaleria, el turisme, la mecànica, instal·lació, manteniment, electricitat i electromecànica. Està remunerada, però per participar-hi cal pagar una quota.

MBO Raad: per fer FP a Holanda. Està format per diferents institus de FP, alguns multidisciplinaris (ROC), o FP agrícola (AOC) i instituts preofessionals especialitzats.

Fundació SEPI: per cursar una FP Dual a l'estat espanyol.

Fundació Coremsa: per cursar una FP Dual a l'estat espanyol.

BEQUES FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'ESTRANGER

BEQUES UNIVERSITAT A L'ESTRANGER

Existeix un cercador de beques de tot el món i la UE, tant per batxillerat, com universitat i doctorats: https://scholarshipportal.com/

BECA ERASMUS PLUS

Amb el programa de mobilitat europea Erasmus Plus els estudiants de grau universitari tenen l'opció d'anar a cursar durant un període de temps a una altra universitat algunes assignatures relacionades amb la seva carrera universitària. Per poder fer front a les despeses d'aquestes estades, el programa ofereix una beca mensual d'uns 300-400€.

Per poder demanar la beca, has d'haver estat seleccionat/da per fer una estada a una universitat europea, i l'oficina de relacions internacionals de la teva universitat t'informarà de com fer els tràmits.

BECA MOBINT

Per completar aquesta ajuda, a Catalunya existeix la Beca MOBINT, que ofereix la Generalitat de Catalunya, depenent de la modalitat hauràs de complir uns certs requisits. Són ajudes econòmiques complementàries.

BEQUES DE LA FUNDACIÓ ALEMANA HEINRICH BÖLL 

Són beques per a estudiar a Alemanya. La Fundació atorga beques aproximadament a 100 estudiants universitaris, graduats/des i estudiants de doctorat de totes les matèries i nacionalitats cada any, que cursin el seu títol a universitats de ciències aplicades ('Fachhochschulen') o universitats de les arts ('Kunsthochschulen ").

Les persones becades han de tenir un expedient acadèmic excel·lent, participar social i políticament i que tinguin un interès actiu en els valors bàsics de la fundació: ecologia i sostenibilitat, democràcia i drets humans, autodeterminació i justícia.

https://www.boell.de/en/foundation/scholarships

BECA VULCANUS

És un programa que consisteix a realitzar pràctiques durant l'últim any de carrera al Japó. Inclou un seminari d'una setmana al Japó, un curs intensiu de 4 mesos de japonès i pràctiques durant més de mig any en una empresa japonesa. Els graus universitaris que s'admeten són els relacionats amb la informàtica, la química, l'enginyeria, la biotecnologia, física, telecomunicacions, etc.

El programa Vulcanus al Japó està subvencionat per l'empresa japonesa d'acollida i per l'EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (Bèlgica). La beca cobreix el transport d'anada i tornada i les despeses bàsiques de manutenció. L'empresa d'acollida s'ocupa de l'allotjament durant els 12 mesos d'estada. 

L'oficina de relacions internacionals de la teva universitat t'informarà dels tràmits que et caldrà fer per optar a la beca.

BECA IBEROAMÈRICA SANTANDER

Promogudes pel Banc Santander, s'adrecen a estudiants universitaris, per una estada de 6 mesos a una universitat d'Iberoamèrica. Cada estudiant seleccionat compta amb una dotació econòmica de 3000€.

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-iberoamerica-grado-2020-2021

A banda d'aquesta, ofereix altres beques adreçades a estudiants, universitaris i postgraduats: https://www.becas-santander.com/es/program/search


 


 

BEQUES UNIVERSITAT A L'ESTRANGER

BEQUES MÀSTERS, POSTGRAUS I DOCTORATS A L'ESTRANGER

Existeix un cercador de beques de tot el món i la UE, tant per batxillerat, com universitat i doctorats: https://scholarshipportal.com/

BECA MOBINT (AGAUR)

És una beca d'ajuda a la mobilitat europea que ofereix la Generalitat de Catalunya per a estudis universitaris, de màster o pel professorat.  Beca MOBINT

 

BEQUES FULLBRIGHT-SCHUMAN 

Les beques Fulbright-Schuman són beques destinades a titulats superiors, doctors, artistes i funcionaris del territori espanyol que busquen cursar estudis de postgrau en universitats d'Estats Units, en qualsevol disciplina. La Comissió concedeix cada any beques per a ciutadans de l'estat espanyol basades en l'excel·lència acadèmica dels seus participants i en les seves aptituds per a acomplir els objectius del Programa. 

https://fulbright.es/programas-y-becas/

 

BEQUES EXCEL·LÈNCIA EIFFEL

Premien els millors expedients acadèmics d'aquells estudiants que volen continuar els estudis superiors d'enginyeria, ciències polítiques, economia o dret a França.

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel

 

BEQUES DEL DAAD

Aquest organisme ofereix beques per a estudiants o professionals amb interès en formar-se i investigar a Alemanya.

https://daad.es/es/encontrar-becas/buscador-de-becas/

 

BECA EDUCATION.COM PER A REALITZAR UN MÀSTER A EUROPA

Education.com ofereix una beca de postgrau de fins a 5000€ per a estudiants de tot el món que facin un màster a l'estranger en una universitat o escola de postgrau europea.

Les persones candidates han de presentar la seva sol·licitud en un centre europeu d'un país en el que no resideixi, per a obtenir un títol de màster.

https://programmes.eurodesk.eu/learning#80377

https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe-15211

 

BEQUES ERASMUS MUNDUS

En el cas de ser concedida, les beques cobreixen el cost total de la matrícula del màster o el doctorat, transport i una quantitat mensual per a la manutenció. Es concedeixen per excel·lència acadèmica.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

 

BEQUES OBRA SOCIAL LA CAIXA  

L'Obra Social "la Caixa" convoca beques internacionals i nacionals per cursar estudis de postgrau a Europa, a l'Amèrica del Nord i la zona d'Àsia-Pacífic, i estudis de doctorat i postdoctorat a Espanya. 

Beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l'Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona d'Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina). 

Beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica.

https://obrasociallacaixa.org/ca/educacion-becas 

 

BEQUES ICO 

El programa Beques-Xina de l'ICO consisteix en un curs acadèmic en una de les universitats pequineses amb les que aquesta fundació té conveni. A més, durant aquest període, la persona participant estudiarà xinès mandarí i matèries relacionades amb l'economia d'aquest país.

Com a requisits imprescindibles cal tenir estudis superiors, domini de l'anglès, certs coneixements de xinès mandarí i haver tingut una mínima experiència professional prèvia. La beca cobreix la matrícula, l'allotjament dins o fora del campus, despeses de trasllat i assegurança mèdica. També inclou diners de butxaca per a despeses personals.

https://www.fundacionico.es/internacional-formacion/programa-fundacion-ico-becas-china/

 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BEQUES IBERDROLA

S'adreça a estudiants que han acabat el grau i volen cursar estudis de Màster. Cada any es convoquen especialitats diferents (Enginyeria, Informàtica, Big Data, Matemàtiques, Marketing Digital...). En el cas d'estudiants espanyols, s'ofereix la beca per cursar-la a Espanya, Regne Unit o Estats Units.

La beca cobreix el cost de la matrícula, despeses d'allotjament i transport, i la dotació econòmica dependrà del país on es realitzi el màster. 

https://www.iberdrola.com/talento/becas-internacionales-master-iberdrola

 

BEQUES RAFAEL DEL PINO

Programa de beques d'excel·lència acadèmica per a persones graduades, llicenciades o amb titulacions superiors adreçades a ampliar els seus estudis a universitats i centre d'investigació. El nivell d'estudis a cursar pot ser de màster, doctorat o investigació postdoctoral.

https://frdelpino.es/categoria-beca/01_becas-de-excelencia/

 

BEQUES SANTANDER 

Beques adreçades a estudiants, universitaris, postgraduats.

https://www.becas-santander.com/es/program/search

 

BEQUES FUNDACIÓ RAMON ARECES

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/

Per a estudis postdoctorals, hi ha una convocatòria per amplicar estudis a l'estranger en Ciències de la Vida i de la Matèria. Els camps de recerca poden canviar, però es relacionen amb la Biomedicina, Química, Preservació de la Biosfera, Física i Matemàtiques:

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-postdoctorales-xxxii-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida-.html?tipo=2

Per a estudis de Postgrau, hi ha una convocatòria per ampliar estudis a l'estranger en Ciències Socials:

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-de-postgrado-xxxiv-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-sociales.html?tipo=2

 

BEQUES MÀSTERS, POSTGRAUS I DOCTORATS A L'ESTRANGER
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord